Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Miasto Szczecin wyłoży projekt MPZP do publicznego wglądu

2017-07-10

W dniach od 14 lipca do 3 sierpnia 2017 r. wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Pomorzany - Floriana Krygiera” w Szczecinie, obejmujący obszar położony w dzielnicy Zachód, w granicach administracyjnych osiedla Pomorzany z granicami o następującym przebiegu: od północy - tereny kolejowe, od wschodu - rzeka Bukowa, obszar zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Bluszczowej i tereny kolejowe, od południa - granica administracyjna Gminy Miasta Szczecin i Gminy Kołbaskowo, wzdłuż ul. Floriana Krygiera, rondo im H. Hakena, od zachodu - ul. Południowa, rondo im. H. Hakena, zgodnie z załącznikiem graficznym wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie. Plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony będzie w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, pokój nr 206, w godzinach od 8:00 do 15:00.

...

Stan prac na stacji

2017-06-27

Szanowni Państwo, w bieżącym miesiącu na stacji elektroenergetycznej Pomorzany finalizowane są prace budowlane. Jednocześnie, wewnątrz nowopowstałych budynków, trwa instalacja systemów technicznych stacji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

Prace budowlane na stacji Pomorzany

2017-05-19

Szanowni Państwo,

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji mamy przyjemność poinformować, że w ostatnim czasie na stacji Pomorzany wykonano szereg prac zarówno budowlanych, jak i elektrycznych. W dalszym ciągu trwa montaż ogrodzenia na terenie obiektu oraz makroniwelacja terenu, czyli układanie ostatniej warstwy humusu i trawników. Prowadzone są prace związane z układaniem kabli w kanałach kablowych niskiego i średniego napięcia, jak również montażem oświetlenia. Ponadto w najbliższym czasie planowe są prace związane z dostawą i podłączeniem transformatora potrzeb własnych.

...

Postępy prac budowlanych na SE Pomorzany

2017-04-27

Szanowni Państwo,

Na przestrzeni ostatnich tygodni na stacji Pomorzany wykonano szereg prac budowlanych oraz elektrycznych. M. in. ułożona została siatka instalacji uziemiającej SE POM, wykonano fundamenty i konstrukcje stacyjne, jak również zakończono montaż fundamentów pod konstrukcje głowic kablowych w polu 15 rozdzielni 110 kV.

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania zachęcamy do odwiedzenia galerii, w której znajdą Państwo zdjęcia dokumentujące realizowane procesy.

 ...

Stan prac na inwestycji

2017-03-28

Wszystkich zainteresowanych przedmiotową inwestycją mamy przyjemność poinformować, że w ciągu ostatnich tygodni prowadzono intensywne prace związane z wykonaniem:

  • instalacji odgromowej na budynku technologicznym,
  • instalacji uziemiającej budynku ppoż.,
  • uziomu kratowego i otokowego pod budynkiem i zbiornikami ppoż.,
  • montażu fundamentów pod konstrukcję głowic kablowych w polu 15 rozdzielni 110 kV.

...

Informacja po posiedzeniu Komisji Gminy Kołbaskowo

2017-02-23

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo oraz przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy, które odbyło się 30 stycznia br., w Urzędzie Gminy informujemy, że w dalszym ciągu trwają rozmowy, których celem jest uzgodnienie kompromisowego i korzystnego dla wszystkich Stron rozwiązania.

Podczas posiedzenia Radni Gminy otrzymali kompleksowe informacje na temat realizowanego zadania oraz metod realizacyjnych proponowanych przez Inwestora wspólnie z Wykonawcą.

 ...

Spotkanie z Radą Gminy Kołbaskowo

2017-01-25

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji oraz ustaleń zawartych podczas spotkania z Władzami Gminy Kołbaskowo, które odbyło się 27 grudnia 2016 roku, mamy przyjemność poinformować wszystkich zainteresowanych o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo oraz przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy, które odbędzie się 30 stycznia br., w Urzędzie Gminy.

Celem spotkania jest zaprezentowanie Radnym Gminy kompleksowych informacji na temat realizowanego zadania oraz rozwiązań proponowanych przez Inwestora wspólnie z Wykonawcą.

Życzenia noworoczne

2016-12-29

Szanowni Państwo!

Z okazji nadchodzącego 2017 roku wszystkim Państwu pragniemy złożyć najserdeczniejsze noworoczne życzenia.

Spełnienia marzeń, ambitnych planów prywatnych jak i zawodowych, noworocznych postanowień, w których Państwo wytrwacie i jak najwięcej powodów do uśmiechu każdego dnia.

Spotkanie z Wójt Gminy Kołbaskowo

2016-12-22

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że w związku z realizacją wytycznych wskazanych we wspólnym stanowisku Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Komisji Gospodarczej Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 11 października 2016 roku, które zostało potwierdzone uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 listopada 2016 roku, Inwestor oraz Wykonawca szczegółowo przeanalizowali zagadnienia podnoszone przez Radnych.

Odpowiedzi na kwestie zawarte w wymienionym stanowisku zostaną przedstawione przez przedstawicieli Inwestora oraz Wykonawcy Wójt Gminy Kołbaskowo, Pani Małgorzacie Schwarz podczas spotkania zaplanowanego na 27 grudnia 2016 roku.

Wspólne posiedzenie komisji ws. inwestycji

2016-11-23

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przedmiotowego zadania mamy przyjemność poinformować, że Inwestor wspólnie z Wykonawcą zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska z Komisją Gospodarczą Rady Gminy Kołbaskowo, które odbędzie się 29 listopada 2016 roku.

Celem spotkania ma być próba wypracowania optymalnego rozwiązania dla realizowanej inwestycji.